FORPROSJEKT

Hvis dere ønsker ideer, enkle skisser og planløsninger kan vi ta for oss forprosjektet som gir et godt grunnlag for videre prosjektering. Unngå å lage forpliktelser før dere har kommet frem til en løsning dere er fornøyd med.Hvis dere ønsker ideer, enkle skisser og planløsninger kan vi ta for oss Les mer…

SALGSPRESENTASJONER

Med fine visuelle plantegninger som er enkle å forstå, kan dere enkelt legge ut fine boligannonser før huset er ferdig bygget, eller som et ekstra hjelpemiddel til å selge din eksisterende bolig.Med fine visuelle plantegninger som er enkle å forstå, kan dere enkelt legge ut fine boligannonser før huset er Les mer…

EIENDOMSANALYSER

Få en oversiktlig rapport av hva som kan gjøres på din eiendom som inkluderer enkle verdivurderinger, mulig størrelse på bygg, antall boenheter som kan bli tillatt hos kommunen, pluss våre anbefalinger med tanke på solforhold, terreng, og andre forhold.Få en oversiktlig rapport av hva som kan gjøres på din eiendom Les mer…

VERDIVURDERING

Som del av prosjektet har CASECO kunnskapet til å gjennomføre enkle verdivurderinger av prosjekterte nybygg, eller eksisterende hus og eiendom. Undersøk potensiell verdi av prosjektet før du setter i gang med store innvesteringer og unngå tapsprosjekter.Som del av prosjektet har CASECO kunnskapet til å gjennomføre enkle verdivurderinger av prosjekterte nybygg, Les mer…