Arkitektkontoret CASECO

Vi er et lite firma som driver med diverse arkitekttjenester, byggesøknader og salgstegninger innen både 3D og 2D. Vi tar oppdrag fra hele landet. Vi er effektive og flinke til å få godkjent selv de mest kompliserte byggesøknader. Vår målsetting er å levere god kvalitet til en pris du kan leve med! Vårt firma er satt opp på en effektiv måte, der det prioriteres gode samarbeidspartnere isteden for høye faste utgifter med mange faste ansatte. Vårt mål er å konsentrere oss mest mulig om det vi gjør best.

Firmaets eier og arkitekt, Jens Laland har direkte og personlig kontakt med alle kunder og tar ansvaret for at vi leverer et produkt av høy kvalitet der både kunder og bygningsmyndigheten blir fornøyd. Vi spør vanligvis ikke våre kunder om å legge igjen referanser, men er svært takknemlig for de som har gjort det. Se noen tilbakemeldinger på Mittanbud.no.

Vi er åpen for alle typer oppdrag, men hovedsakelig har vi spesialisert oss for små til mellomstore tegneoppdrag og byggesøknader fra privatpersoner.

English

Architect firm CASECO is a small company that offers various architectural services, building applications and sales drawings in both 2D and 3D. We take assignments from all over the country. We are efficient and good at getting approved even the most complex building applications. Our goal is to provide good quality at a price you can live with! Our company is set up in an efficient manner, where the priority is good partners instead of high fixed costs with many regular employees. Our goal is to concentrate most on what we do best.

Company owner and architect, Jens Laland have direct and personal contact with all customers and takes responsibility for ensuring that we deliver a high-quality product where both customers and building authorities are satisfied. We do not ask our customers to leave references but are very grateful for those who have done it. See some feedback on Mittanbud.no.

We are open for all kinds of assignments, but we have specialized in small to midsize assignments and building applications from private individuals.