NABOVARSEL

Ettersom vi hovedsakelig har gått over til eNabovarsel der alle dokumentene blir sendt ut via Altinn vil vi sjeldent legge ut nye nabovarsler her med mindre tiltakshaver har andre ønsker.