Hvilket kart trenger du?

Når du skal søke for en byggesak må du i de fleste tilfeller vise hvilken eiendom som søknaden handler om, da må du får tak i et kart som kan brukes og det heter situasjonskart. Standarden er at det skal ikke være eldre enn ett år når det brukes i søknaden. I selve søknaden blir en redigert versjon sendt inn som en situasjonsplan. Det er ofte lett å få tak i, men hvordan varierer fra kommune til kommune. Målestokken som brukes er ofte 1:500 eller 1:1000, kommunen din kan ha et krav til dette.

Situasjonskart kan ofte hentes gratis ved selvbetjening i kommunens karttjenester, det kan også være mulig å få en kundebehandler/saksbehandler fra kommunen til å sende deg dette på epost om du kontakter til kommunen. Det er kommuner som krever at du bestiller dette elektronisk mot betaling. Hvis du ikke er sikker på hva som gjelder for din kommune er det bare å ringe dem og si at du trenger et kart til byggesøknaden, og da spør gjerne samtidig om eierliste/naboliste og reguleringsplan med bestemmelser, slik at du får alt på én gang.

Guide til å hente situasjonskart på nett

Vi kan dessverre ikke ha veiledere for alle kommuner da det varier veldig og av og til oppdateres systemene, noe som ofte er bra men i noen tilfeller stemmer heller ikke kommunes veileder med dagens system. Under har vi samlet noen tilfeller. Klarer du ikke å finne frem til situasjonskartet for din eiendom er det bare å ta kontakt med kommunen så hjelper de deg.

Kommuner med selvbetjent/gratis situasjonskart

Er du heldig, tilbyr kommunen din situasjonskart via en brukervennlig tjeneste. Nå har vi måtte fjernet en del da flere kommuner som bruker Norkart har gått fra gratis løsning via kommunekart.com til at situasjonskart nå må kjøpes på e-torg.no.

Har du en enkel byggesak hvor det ikke skal endres på grunnmuren vil det av og til være mulig å skrive ut et kart i riktig skala og vise tiltaket på kartet. Flere kommunen har kartløsninger hvor man kan gjøre dette, det er også mulig på norgeskart.no fra Kartverket. Da er det bare å søke på adresse,  velge hamburger menyen (tre linjer) oppe til venstre og så «Skriv ut» under «Hva vil du gjøre?». Det beste er ofte A4 stående i målestokk 1:500. Om du velger denne metoden anbefaler vi at du først kontakter kommunen for å høre om det går fint å bruke kartutskrift som ikke er kommunen eget situasjonskart. De kan kreve at du skal kjøpe situasjonskart og skal du bygge tilbygg eller nybygg må du skaffe situasjonskart fra kommunen.

Trondheim kommune

Det er mulig å hente situasjonskart fra Trondheim kommune via deres avanserte (og litt utdaterte) kartløsning,  noe som for øyeblikket er mulig via deres moderne men enklere kart.

https://kart5.nois.no/trondheim/Content/Main.asp?layout=trondheim&time=1515486392&vwr=asv

Kart over Trondheim

Start med å søke etter eiendommen, er det kun et resultat går kartet rett til riktig eiendom. Neste steg er utskrift.

Klargjøring av utskrift for situasjonskart

Her må innstillingene for utskriften føres inn eller endres, som blant annet målestokk og riktig adresse. Etter det er det bare å trykke «Klargjør» og situasjonskartet blir laget.

Kommuner med gebyr for situasjonskart

Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune krever at det bestilles en situasjonsplanpakke for søknadspliktige tiltak. Prisen på dette er 1550 kroner for 2019.

Pakken inneholder blant annet situasjonskart, naboliste og reguleringsbestemmelser. Mer informasjon og bestillingsskjema er på kommunens nettside.

https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/kart-oppmaling/Sider/Kjøp-av-kart-og-eiendomsinformasjon.aspx

Oslo kommune

I Oslo kommune koster situasjonskart 728 kroner (2022)

https://www.byggesak.com/basket.aspx

Kan også være tilgjengelig fra Ambita.no og e-torg.no

Naboliste

Når du har bestilt situasjonskartet så kan det være at du også får med nabolisten som trengs ved nabovarsel. Skulle du ikke ha fått det sammen med kartet så kan vår veileder være til hjelp.