Når ditt prosjekt krever nabovarsling så er det nødvendig med liste over naboer som skal varsles. Om du selv trenger å få nabolisten utlevert avhenger av hvordan du velger å varsle.

Velger du en nabovarslingstjeneste hvor du fyller ut skjema og de sender ut nabovarselet så trenger du ikke å forholde deg til naboliste, men du må selv sørge for at alle naboer som skal varsles er blitt valg (som oftest via et kart).

Om du velger å varsle helt selv eller om du gjør det via oss (enten at vi sender ut varselet rekommandert eller fyller ut alle skjema og gir det til deg for å varsle) så trengs det en naboliste.

Naboliste med på kjøpet

Naboliste trengs ikke alltids bestilles separat. Som en del av pakken med situasjonskartet kan det være at naboliste også medfølger. Se vår veileder for hvordan du kan få tak i situasjonskart. Der kommunen tar gebyr for kartet følger ofte naboliste med i pakken.

Gratis naboliste

Oslo kommune har nå gratis nabovarsel/naboliste. Her kan du fylle ut skjemaet og til slutt få et ferdig utfylt nabovarsel sammen med en naboliste.

Mandal kommune tilbyr gratis utlevering av naboliste men krever personlig oppmøte, les mer på kommunens nettside.

Bestilling av naboliste

Hvis du vil varsle selv eller at vi skal gjøre det for deg og kommunen ikke tilbyr gratis naboliste kan dette ofte kjøpes via Ambita Infoland.

eNabovarsel

Det offentlige ønsker å gjøre nettbaserte byggesøknader lettere gjennom deres prosjekt Fellestjenester BYGG.

Per dags dato er det en tjeneste som er rettet mot privatpersoner, det er elektronisk nabovarsel fra Norkart på e-torg.no. Brukes dette sendes nabovarselet ut til naboenes innboks hos Altinn. Skulle en person være reservert mot digital kommunikasjon vil Altinn passe på at nabovarselet blir sendt som brev. Pris ligger på 690 kroner (2021), det er bare å søke på eiendommen og se hvilke produkter som er tilgjengelig.