Invester der du får mest igjen for pengene. Våre ecohus inkluderer løsninger som ikke bare gir optimal energiutnyttelse, men også valg som fører til bedre bokvalitet med tanke på optimalisering av utsikt, uteområder, naturlig belysning, mikroklima på utvendige oppholdssteder og mye mer. Planleggingen tar mer tid, men bør øke husets verdi og bokvalitet ytterligere!

 

 

Kategorier: Nytt hus